Anna Tunberg

Mats Lindblad – Smarter Mobility

Mats är VD på Smarter Mobility och har valt att med hjälp av Academic Solutions arbeta med studentmedarbetare. Vi har besökt Mats för en intervju där vi bland annat pratat om konceptet studentmedarbetare, hur processen såg ut och hur det faktiskt kom sig att behovet uppkom.

Oskar Johansson

Academic Solutions x Smarter Mobility Oskar studerar till Civilingenjör och arbetar som studentmedarbetare på Smarter Mobility. Vi har pratat med Oskar för att höra hur han upplever att det är att arbeta extra vid sidan av studierna. Vilka är de största fördelarna med extrajobb vid sidan om studier? De största fördelarna enligt mig är att …

Oskar Johansson Read More »

Jenny Langers

“Vi måste meddela att det kommer positiva saker med olika bakgrunder och erfarenheter” Vi möter upp Jenny i centrala Lund och vandrar ned mot stadsparken, solen ligger på och det är i allra högsta grad vårtecken i den ångande studentstaden Lund. Vi är här för att prata allmänt om den svenska arbetsmarknaden, situationen i dagsläget, …

Jenny Langers Read More »

Pandemins påverkan på studier och studentlivet

Pandemins påverkan på studier och studentlivet Våren 2020 tvingades världens skolor och universitet att inom loppet av några veckor stänga och börja bedriva undervisning digitalt. Enligt UNESCO stängde lärosätena helt och hållet i 185 länder i april 2020 och nedstängningen drabbade mer än 1000 miljoner elever runt om i världen. Utvärderingen av hur dessa åtgärder …

Pandemins påverkan på studier och studentlivet Read More »

Våra framtida jobb

Våra framtida jobb Låt oss alla ta en kollektiv suck över att 2020 är över. Förra året skapades rekordhöga arbetsförluster och arbetslöshet. Som en effekt riskerar över 100,000 personer att hamna i långtidsarbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen.  Men trots det visar forskning, som delas i 2021 Global Outlook Special Report att det finns anledning att vara optimistisk. …

Våra framtida jobb Read More »

Varför är bemanning och rekrytering framtiden?

Varför är bemanning & rekrytering framtiden? Ekonomin globaliseras och den moderna arbetsmarknadens kompetensbehov växer ständigt. I Sverige är arbetslösheten fortfarande hög och unga och utrikes födda har svårt att hitta jobb. Samtidigt blir det allt svårare att hitta rätt kompetens för företag…

Tips för sparande

Tips för sparande. Att spara som student är inte alltid det lättaste. De flesta som studerar försöker överleva på studielån och studiebidrag, men pengarna räcker ändå inte till. Finns det sätt att undvika att jämt behöva dra ner på vardagsutgifter? Är det möjligt att unna sig lite då och då?

Back to The Office

Tillbaka till kontoret. Efter mer än ett år av att jobba på distans har vissa företag börjat förbereda återgången till kontoret då reglerna har lättat. För de som tänker återvända kan detta komma som en chock. Det är därför viktigt att ta hänsyn till detta och säkerställa…

Exchange Year In Sweden

Utbytesår i Sverige. När slutet av augusti närmar sig oss kommer många universitetsstäder i Sverige snart att omges och befolkas av studenter. De som återgår till studier, samt de som påbörjar sina studier. Sverige har bedömts ha ett av de bästa högre utbildningssystemen i…