ashish

Skriv det bästa CV:et

“I am very pleased with Academic Solutions, thanks to your service I got my first job in Sweden.” “I am very pleased with Academic Solutions, thanks to your service I got my first job in Sweden.” “I am very pleased with Academic Solutions, thanks to your service I got my first job in Sweden.”

Skriv det bästa CV:et

“I am very pleased with Academic Solutions, thanks to your service I got my first job in Sweden.” “I am very pleased with Academic Solutions, thanks to your service I got my first job in Sweden.” “I am very pleased with Academic Solutions, thanks to your service I got my first job in Sweden.”

Disa Cronsioe, Medie- och kommunikationsvetenskap

“Genom Academic Solution har jag fått en fot in på arbetsmarknaden inom visuell och strategisk kommunikation. Inte bara har Academic Solutions matchat mig med passande jobb, jag har också genom dessa fått tagit stort ansvar och haft mycket inflytande på arbetsuppgiften. Man känner att man gör skillnad!”