Kort referens student

Kundcase kort

Disa Cronsioe

Visuell kommunikatör, Skånegårdar. Genom Academic Solution har jag fått en fot in på arbetsmarknaden inom visuell och strategisk kommunikation där jag får lära mig nya saker i min kommande yrkesroll inom visuell och strategisk kommunikation.