Exjobb/Uppsats

Do it the good way!
 
Att skriva examensarbete är som att backpacka jorden runt. Det är en spännande resa som ger dig fantastiska erfarenheter och värdefulla kontakter. Du kommer uppleva flera Aha!-moments men också stunder av total förvirring och frustration. Här har vi samlat några erfarenheter som kommer att hjälpa dig på resan.
 
Learn to manage!
Som student förväntas du föra kontakten med din uppdragsgivare och tillsammans hitta ett lämpligt upplägg av arbetet. Du bör även diskutera inriktningen och omfattningen med examinator eller annan lämplig lärare. Det är viktigt att uppdragsgivaren blir nöjd med ditt arbete, men det är examinatorn som bedömer och avgör om examensarbetet blir godkänt.
 
It’s not just about the money!
Uppsatsen är en fantastisk chans för dig att skaffa värdefulla erfarenheter och kontakter – det är detta som är den verkliga betalningen. I vissa fall kan uppdragsgivaren även stå för en mindre ekonomisk ersättning, men detta hör inte till vanligheterna.
 
What’s the point?
Med en klar bild av ditt mål blir det lättare att förstå hur varje enskild del av texten skall bistå helheten. För att skriva en sammanhållen text med logisk struktur och utan överflödig information, så hjälper det att ha en klar bild av vad du vill förmedla. Diskutera därför examensarbetets syfte med uppdragsgivaren och din handledare. Beskriv därefter syftet i en eller två meningar. Utifrån syftet kan man formulera ytterligare frågeställningar för att underlätta det fortsatta arbetet.
 
Have a plan!
Det är bra att ha en tydlig idé från start hur du vill strukturera din rapport även om strukturen sannolikt kommer behöva ändras under arbetets gång. Om man är oförsiktig kan man lätt hamna i tidsnöd.  Skaffa dig därför, tidigt!, en uppfattning om hur lång tid som finns tillgängligt för varje delmål. Ett Gantt-schema är en praktisk form för att skriva en tidsplan.
 
The survival kit!
 
Anteckna referenser direkt. Detta är ingen rolig uppgift dagen innan inlämning.

  • Förbered eventuella intervjuer/enkäter i god tid. Att få svar kan ta längre tid än man tror.
  • Ha hellre för mycket än för lite kontakt med din uppdragsgivare. Det är mycket roligare att gå på studentfester än att korrigera för missförstånd!