Airwatergreen AB

Orientation
Business and strategy

Type of assignment
Essay, Internship, Project

Skapa en digital kommunikationsstrategi

Airwatergreen behöver ta fram en digital kommunikationsstrategi som kan fungera som ett ramverk för all digital kommunikation.

Uppdragsbeskrivning

Airwatergreen behöver ta fram en digital kommunikationsstrategi som kan fungera som ett ramverk för all digital kommunikation. Med avstamp i etablerade teoretiska ramverk för kommunikation ska bolagets varumärke växa med hjälp av digitala kanaler.

Syfte

Syftet är att öka närvaron digitalt såsom i sociala medier och andra digitala kanaler för att bolagets varumärke ska växa inom angivna, väl definierade, målgrupper. Förutom att öka varumärkeskännedomen ska bolagets erbjudande kommuniceras digitalt på det mest kostnadseffektiva sättet.

Önskvärda kvalifikationer

Företagsekonomi C-nivå

Company information

Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom klimathantering. Bolaget grundades år 2009 i Uppsala av två unga ingenjörer som uppfunnit en ny metod för att kondensera luftfuktighet till vatten med hjälp av billig värme. Målet var att utveckla utrustning för att producera dricksvatten för fattiga människor i torra länder.

Idag är bolaget aktivt inom klimathantering med produkter för att energieffektivt hantera luftfuktighet och oönskad lukt. Bolagets produkter skyddar fasta värden och förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning. Alla produkter baseras på eller kretsar kring egenutvecklad och patenterad teknologi. Bolaget kommer under våren 2017 att presentera en helt ny teknik för effektiv kylning av luft.