FloCell AB

City
Lund

Orientation
Business and strategy, Sales and client care

Last day of application
2018-10-30

Type of assignment
Essay, Internship, Project

Sälja Flocells process som licenser

Utveckla en strategi och metod för att sälja licenser av Flocells process nationell och internationellt

Uppdragsbeskrivning

Utveckla en strategi och metod för att sälja licenser av Flocells process nationell och internationellt, till slutanvändare, kemikalieleverantörer och för geografiska marknader.

Syfte

Ett led i affärsutvecklingen på företaget

Önskvärda kvalifikationer

Ekonomiutbildning

Björn Olsson Tel.nr 076 853 02 93 bjorn.olsson@flocell.se

Company information

FloCell erbjuder en patenterad konkurrenskraftig metod att kontinuerligt optimera reningen av vattenproduktion i privat och offentlig sektor på den globala marknaden. FloCells koncept minskar slamproduktionen, kemikalieanvändningen, kostnaderna och belastningen på miljön.