Studentmedarbetare

Studentmedarbetare har funnits i Danmark sedan 1940-talet. Systemet med
studentmedarbetare innebär att studenter på teoretiska utbildningar anställs för att
jobba 5–20 timmar i veckan på ett kvalificerat jobb, parallellt med heltidsstudier.
Studenten får en direkt koppling mellan sina studier och hur kunskaperna kan tilllämpas.
Det innebär relevant arbetslivserfarenhet och insikter som kanske kan vara
vägledande vid val av fortsatta studier.
Studentmedarbetaranställningen ska inte förväxlas med praktik, utan ses som ett
komplement. Att ordna praktikplatser är högskolornas ansvar. Att vara studentmedarbetare
är en avlönad anställning och ingår inte i utbildningen. Därför ger den
varken poäng eller kan ske inom ramen för studierna, men ger ändå samma möjlighet
till arbetslivsanknytning som en praktikplats kan ge.
För arbetsgivarna ger studentmedarbetaranställningar en chans att marknadsföra sig
mot framtida medarbetare och stärka sitt varumärke. Samtidigt tillför studenterna
kompetens till arbetsgivaren som får in nya idéer och färsk kunskap i organisationen.
Det ger företagen möjlighet att bädda för framtida kompetensförsörjning.

Som studentmedarbetare arbetar du på ett företag/organisation och som samtidigt utför ett kvalificerat arbete parallellt med – och kopplat till – sina studier. Att vara studentmedarbetare innebär att du får chansen att skapa ett värdefullt kontaktnät inom näringslivet samtidigt som du får meriterande erfarenheter. Du arbetar exempelvis 5-20 timmar per vecka.