Pricing

Annonsering

2.800 SEK

Börja direkt!

1 annons

Annonsen visas i 3 månader

  • Egen branding
  • Länk till hemsida
  • Mail vid intresseanmälan
  • Administrera alla dina uppdrag från ett konto

Förnyelse av annons 1.000 SEK

Personlig service


  • Aktiv matchning
  • Förmedling
  • Employer branding

Kontakt - Behovsanalys - Offert

Kontakta oss

Partnerskap


Söker er verksamhet kontinuerligt efter studenter, men har för knappa resurser för att ta hand om processen?

Vill ni diskutera möjligheter för ett samarbete med AcademicSolutions?

Vänligen kontakta oss och beskriv era behov/önskemål. Vi tar därefter kontakt med er för att se hur vi bäst når en win-win.

Kontakta oss

All prices are excluding VAT

Praktik

Med rätt förutsättningar kan en praktikant bli en värdefull förstärkning i ditt företag. Som företagare kan du ha olika skäl att ta emot en praktikant. Ni kanske har ett behov av att rekrytera i framtiden och det saknas personer med den särskilda kompetens du söker, eller att du helt enkelt vill förnya och föryngra din verksamhet. Du kanske också vill göra en samhällsinsats genom att hjälpa studenter ut i näringslivet. En praktikplats ska aldrig ersätta ett reguljärt jobb. Studenten ska få lära sig ett arbete och få kunskap om hur en arbetsplats eller bransch fungerar.

Exjobb/uppsats

Genom att låta en eller flera studenter genomföra sitt examensarbete inom din verksamhet får du chansen att få ett problem belyst och potentiellt finna en lösning. Någon som med nya ögon inspirerar, kommer med idéer och kanske får dig att upptäcka nya möjligheter. Det är även en möjlighet för er att lära känna potentiella framtida medarbetare. Examensarbetet genomförs vanligtvis under 10-20 veckor. Det finns olika nivåer på exjobb/uppsats. Läs mer under Information & Instruktioner.

Studentmedarbetare

En studentmedarbetare är en student ni anställer (vanligtvis en visstidsanställning) som ska arbeta med uppgifter som knyter an till studentens utbildningsområde. Ni får möjlighet att få uppgifter eller undersökningar utförda och det är även ett sätt att skapa säkra och smarta rekryteringsunderlag för framtiden. En studentmedarbetare arbetar vanligtvis 10-20 timmar per vecka.

Projekt

Det finns flera universitet/högskolor som ger olika typer av projektkurser. En projektkurs kan innebära att en grupp av studenter ska utreda ett problem på ett företag/organisation och försöka finna en lösning. Det kan exempelvis handla om att digitalisera och automatisera något i verksamheten som för tillfället utförs manuellt, eller att granska din verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.

AcademicSolutions erbjuder ett enkelt sätt för oss som uppdragsgivare att nå nya kompetenser till vår verksamhet. Vi adderar ny kompetens i vårt eget bolag samt stärker vår konkurrenskraft och den person som genomför uppdragen bygger på sitt CV.

Björn Olsson, VD FloCell AB och Partner i Handelshuset Hylén & Olsson

How Academic Solutions works

You want to collaborate with students to strengthen your business.

Create a profile and write an assignment. For Active Support or Partnership, contact info@academicsolutions.com.

Publish your assignment. It will now be shown to all students for 3 months.

You will receive an email from us as soon as a student applies to your ad.

You choose which students you want to contact.
Done!