Frequently Asked Questions

VARFÖR SKA VI HYRA PERSONLIG ISTÄLLET FÖR ATT HYRA?

Rekryteringsprocessen är kostnadsfri och det utgår inga startavgifter. Ni betalar enbart för faktiska nedlagda arbetstimmar som den uthyrde personen arbetar hos. Era fasta kostnader minskar i och med att era personkostnader minskar. Vi står för hela arbetsgivaransvaret med försäkringar, kollektivavtal, administration mm

KOSTAR DET ATT KÖPA UT KANDIDATEN FRÅN ER?

Vid ren bemanning utgår ett överlåtningsarvode. Vid Hyrrekrytering där syftet är att ta över anställningen efter överenskommen tidsperiod utgår inget överlåtningsarvode, däremot är tidpris något högre. 

VEM STÅR FÖR SJUKLÖNEN?

Vi står för sjuklönen. 

VÄLJER NI BLAND KANDIDATER SOM ÄR ANSTÄLLDA HOS ER?

I 90 % av fallen är svaret nej. Vi har inga studentmedarbetare som rullar som anställda i vårt system utan uppdrag. Anledningen är att alla företag har olika behov och krav därför att vi kan erbjuda specifika och skräddarsydda rekryteringsprocesser. Ytterligare en anledning är att vi inte vill binda upp våra medarbetare i en anställning utan uppdrag.

MÅSTE VI UTFÖRA EGNA INTERVJUER? 

Efter att vi har presenterat ett par behöriga kandidater för er så har ni möjlighet att intervjua personer, men detta är givetvis inget krav. Vi rekommenderar att du kan ta ett samtal med respektive person för att bilda en egen uppfattning inom ni tar ett beslut. 

HUR MYCKET ERFARENHET KAN VI KRÄVA AV KANDIDATERNA?

Erfarenheten beror på era krav, vi anser dock att det måste vara rimliga krav på att studenternas förmåga. 

KAN NI HJÄLPA TILL MED MER SENIOR OCH ERFAREN PERSONLIG? 

Vi vill givetvis lösa alla era personliga handlingar, men vi kan alltid göra en bedömning om vi kommer att lösa er förfrågan eller inte då vi vill utföra ett bra jobb och möta era förväntningar.

HUR LÅNG TID TAR PROCESSEN ATT HITTA KANDIDATER OCH ANSTÄLLA? 

Vanligtvis går denna process mycket fort. Det finns många kompetenta kandidater som söker tjänster hos oss och vi försöker alltid arbeta mycket och lösningsorienterat för att hitta den perfekta matchen till just ert företag. 

Att hyra personal är en flexibel lösning som minskar risken för felrekrytering, som medför enorma kostnader. Vid uthyrning av konsulter betalar ni enbart för de faktiska timmarna som konsulten arbetar. Givetvis står vi för hela arbetsgivaransvaret med försäkringar, kollektivavtal, administration mm. Hos oss är rekryteringsprocessen kostnadsfri och det utgår inga startavgifter. Era fasta kostnader minskar i och med att era personkostnader minskar. 

Vid ren bemanning utgår ett överlåtningsarvode. Vid Hyrrekrytering där syftet är att ta över anställningen efter överenskommen tidsperiod utgår inget överlåtningsarvode, däremot är istället timpriset högre. 

Vi står för sjuklönen.

I 90 % av fallen är svaret nej. Vi har inga studentmedarbetare som rullar som anställda i vårt system utan uppdrag. Anledningen är att företag har olika behov och krav, därför erbjuder vi specifika och skräddarsydda rekryteringsprocesser. Ytterligare en anledning är att vi inte vill binda upp våra medarbetare i en anställning utan uppdrag.

Efter att vi har presenterat kvalificerade kandidater för er så har ni möjlighet att intervjua personerna, men detta är givetvis inget krav. Vi rekommenderar att ni åtminstone tar ett samtal med respektive person för att bilda er en egen uppfattning innan några beslut. 

Erfarenheten beror på era kvalifikationskrav, vi anser dock att det måste vara rimliga krav sett till studenternas förmåga. 

Vi vill givetvis lösa alla era behov, men vi gör alltid en bedömning innan vi svarar på om vi kommer kunna lösa er förfrågan då vi vill utföra ett bra jobb och möta era förväntningar.

Vanligtvis går denna process mycket fort, det brukar aldrig ta mer än 4 veckor. Det finns många kompetenta kandidater som söker tjänster hos oss eller som vi finner i vårt nätverk och vi arbetar alltid lösningsorienterat för att hitta den perfekta matchen till just ert företag.