Frågor & svar

Rekryteringsprocessen är kostnadsfri och det utgår inga startavgifter. Ni betalar enbart för faktiska nedlagda arbetstimmar som den uthyrde personen arbetar hos er. Era fasta kostnader minskar i och med att era personalkostnader minskar. Vi står för hela arbetsgivaransvaret med försäkringar, kollektivavtal, administration m.m.

Vid ren bemanning utgår ett överlåtningsarvode. Vid Hyrrekrytering där syftet är att ta över anställningen efter överenskommen tidsperiod utgår inget överlåtningsarvode, däremot är timpriset något högre. 

Vi står för sjuklönen.

I 90 % av fallen är svaret Nej. Vi har inga studentmedarbetare som rullar som anställda i vårt system utan uppdrag. Anledningen är att alla företag har olika behov och krav varför vi väljer att genomföra specifika och skräddarsydda rekryteringsprocesser. Ytterligare en anledning är att vi inte vill binda upp våra medarbetare i en anställning utan uppdrag. 

Efter att vi har presenterat ett par behöriga kandidater för er så har ni möjlighet att intervjua personerna, men detta är givetvis inget krav. Vi rekommenderar dock att ta ett samtal med respektive person för att bilda er en egen uppfattning innan ni tar ett beslut. 

Erfarenhet beror på era krav, dessa måste dock vara rimliga. Kom ihåg att det är juniora personer. 

Vi vill givetvis lösa alla era personalbehov, men vi ger er alltid en ärlig bedömning om vi kommer att lösa er förfrågan eller inte. Om vi till förmodan är tvungna att avböja så kommer vi att hänvisa er till våra samarbetspartners som är specialiserade på personal med mer erfarenhet eller specialistkunskap.