Varför är bemanning & rekrytering framtiden?

Ekonomin globaliseras och den moderna arbetsmarknadens kompetensbehov växer ständigt. I Sverige är arbetslösheten fortfarande hög och unga och utrikes födda har svårt att hitta jobb. Samtidigt blir det allt svårare att hitta rätt kompetens för företag då tjänsterna blir allt mer komplexa. Det i kombination med att den efterfrågade kompetensen höjs och blir allt mer eftertraktad. Exempelvis med programmerare, där allt fler slåss om knappa resurser. Bemanning- och rekryteringsföretagen är en lösning på ovanstående problematik. 

Tillväxten av bemanningsföretag beror främst på att företag vill effektivisera sin verksamhet för att möta den ökande konkurrensen nationellt och globalt. En studie från SCB visar att en anställning i egen regi kostar lika mycket som 3,5 anställningar via bemannings- och rekryteringsföretag. Bemanningsföretagens tillväxt drivs av kundernas efterfråga. Allt fler arbetsgivare inser värdet i att anlita bemannings- och rekryteringsföretag av olika anledningar, t ex behov av hjälp under kortare perioder eller att attrahera rätt kompetens. Dessutom efterfrågas allt fler komplexa roller där bemanning- och rekryteringsföretag kommer väl tillhands. Med förmånerna av bemannings- och rekryteringsföretag tecknar arbetsgivare oftast kontrakt över en längre period. 

          Fördelar med bemanning och rekrytering 👍 

  • Experter på att hitta rätt matchning och innehar ett brett kandidatnätverk
  • Riskfritt då företaget står som arbetsgivare och uppsägningstiden är oftast kort
  • Möjlighet att testa på en kandidats kompetens innan beslut om heltidsanställning hos kund
  • Flexibel resurslösning – kunden betalar oftast för antalet timmar som konsulten arbetar
  • Behovstäckande, exempelvis vid semestertider

           Utan Bemannings- och rekryteringsföretag 👎

  • Befintliga medarbetare kommer få arbeta fler skift eller mer övertid
  • Visstidsanställningarna skulle öka. Inom visstidsanställning finns det flera olika typer av anställningar och det är de mest kostsamma formerna för företag. Exempelvis ökade kostnader till följd av all administration som tillkommer
  • Ökade felrekryteringar medför enorma kostnader (upp till 500,000 kr) 

Bemannings- och rekryteringsbranschen fortsätter att vara en den snabbaste växande branscher i Sverige. Bemannings- och rekryteringsbranschen sysselsätter idag 1,5 procent av den svenska arbetskraften. I Tyskland är siffrorna 2,2 procent – och i Nederländerna 2,7 procent.

I Sverige finns det en strävan att 3 procent av andelen arbetssökande ska gå via bemannings- och rekryteringsföretag. Denna strävan visar en säkerhet hos bemannings- och rekryteringsföretagen att branschen kommer kunna fortsätta växa och att vi lär se mer och mer av branschen framöver. Bemannings- och rekryteringstjänster har varit vanligt i yrkesområden som till exempel industri, ekonomi, och administration. Men trenden kommer garanterat att sprida sig till fler företag inom fler branscher där vi lär se en minskad arbetslöshet och mer flexibla lösningar på arbetsmarknaden.

Är du nyfiken på att veta mer om varför bemanningsföretagen växer? Klicka på knappen nedan och ladda hem studien från SCB.

Text av Sarah Tavakol

Publicerad av Emil Bjerenius