Öppenhet

Vi står för öppenhet och ärlighet i alla steg vi tar i processen. Vi ser detta som en viktig framgångsfaktor för att skapa goda relationer i vårt dagliga arbete.

Kreativitet

Genom kreativitet vågar vi testa och utmana oss själva i olika situationer. Genom kreativiteten växer vi både individuellt och som företag där vi når framgångar tillsammans med kunder och anställda.

Respekt

Vi tror på mångfald och inkludering. Vi lever som vi lär och lägger stort förtroende på individer runt om oss. På detta sätt kan vi tillsammans växa framåt i värdekedjan.

Vad är Academic Solutions?

Academic Solutions startades 2016 i Lund. Anna påbörjade ensam resan och nu är bemanning- och rekryteringsföretaget förstärkt med ytterligare drivna medarbetare. De som arbetar operativt, med det grafiska eller med kundkontakt och anställningar – alla  är vi olika men besitter kunskap som formar en helhet, där vi förenas i engagemang och passion. 

Tillsammans skapar vi en miljö som gör att vi kallar oss mer än bara kollegor och samma relation ämnar vi bygga med våra kunder och studentmedarbetare. Vår resa har bara börjat och vi ser hoppfullt på framtiden. Nedan finner ni Anna och Julia, era främsta kontaktpersoner på Academic Solutions. 

Vilka är Academic Solutions?

Anna Tunberg

CEO

073 545 10 01

anna.tunberg@academicsolutions.com

Julia Collijn

Business Developer

073 466 63 50

julia.collijn@academicsolutions.com

Kevin Strömberg

Growth Manager

073 263 32 09

kevin.stromberg@academicsolutions.com

Vår styrelse

Anna Tunberg

CEO och grundare

Civilekonom, Lunds universitet.

Nuvarande tjänst: Grundare och VD, Academic Solutions

Fredrik Tunberg

Styrelseordförande och grundare

MSc Management, Warwick Business School.

Nuvarande tjänst: VD, Sally R

Maria Tunberg

Ledamot och grundare

Phd. Företagsekonomi, SLU.

Nuvarande tjänst: Principal and Head of Lund office, Analysys Mason

Lars Gunnarsson

Ledamot och grundare

Phd, Göteborgs Universitet.

Nuvarande tjänst: Konsult, Tunberg AB