Om Academic solutions

Academic Solutions är ett rekryterings- och bemanningsföretag. Vi rekryterar och hyr ut de mest kompetenta studenterna från universitet och högskolor i Sverige. Academic Solutions grundades 2016 av fyra akademiker med gedigen erfarenhet inom företagsvärlden som ser stora fördelar med att ta tillvara på den kompetens våra studenter besitter. På ett kostnadseffektivt sätt får verksamheter tillgång till ny kunskap och personalförstärkning samtidigt som studenter får praktisk arbetslivserfarenhet.

Vår styrelse

Anna Tunberg

VD och grundare

Civilekonom, Lunds universitet.

Nuvarande tjänst:

Fredrik Tunberg

Styrelseordförande och grundare

MSc Management, Warwick Business School.

Nuvarande tjänst: VD, Sally R

Maria Tunberg

Ledamot och grundare

Phd. Företagsekonomi, SLU.

Nuvarande tjänst: Principal and Head of Lund office, Analysys Mason

Lars Gunnarsson

Ledamot och grundare

Phd, Göteborgs Universitet.

Nuvarande tjänst: Konsult, Tunberg AB