Vår kultur

Öppenhet

Vi står för öppenhet och ärlighet i alla steg vi tar i processen. Vi ser detta som en viktig framgångsfaktor för att skapa goda relationer i vårt dagliga arbete.

Kreativitet

Genom kreativitet vågar vi testa och utmana oss själva i olika situationer. Genom kreativiteten så växer vi både individuellt men också som företag där vi når framgångar tillsammans med kunder och anställda.

Respekt

Vi tror på mångfald och inkludering. Vi lever som vi lär och tror på individer runt om oss. På detta sätt kan vi tillsammans växa framåt i värdekedjan.

Vilka är vi på Academic Solutions?

Academic Solutions startades 2016 i Lund. Anna påbörjade resan och nu är vi ytterligare fyra till inom företaget. Vi är fem sammansvetsade och drivna individer som arbetar tillsammans med nya mål varje dag. Alla är vi olika men besitter kunskap som formar en helhet, där vi förenas i engagemang och passion.

Vi värdesätter verkligheten till vardagen med högt och lågt i tak. Tillsammans skapar vi och miljö som gör att vi kallar oss mer än bara kollegor och samma relation ämnar vi bygga med våra kunder och studentmedarbetare. Vår resa har enbart startat och vi ser hoppfullt på framtiden. Enligt oss är resan den faktiska belöningen i allt arbete som utförs. 

Anna Tunberg

VD
0735451001

Nellie Månsson

Vice VD
0732633209

Emil Bjerenius

Market Coordinator

Oskar Johansson

Business developer

Viktor Cederholm

Marknadsstrateg

Genom att integrera näringslivet och universitetsstudenter skapar vi en ökad samhällstillväxt. Det gör vi genom att förse företag med toppstudenter från universiteten som hjälper företagen att växa samtidigt som studenterna får praktisk erfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden, helt enkelt en win-win situation. 

Gemenskap & Engagemang

Vi vårdar och värnar om allt som kommer till oss, där vi ser möjligheter i det mesta, samtidigt som vi värdesätter en tro på gemenskap och entusiasm i vårt dagliga arbete som utförs. Därför ser vi fram emot att arbeta tillsammans med är och välkomnar är till gemenskapen.

Vår styrelse

Anna Tunberg

VD och grundare

Civilekonom, Lunds universitet.

Nuvarande tjänst:

Fredrik Tunberg

Styrelseordförande och grundare

MSc Management, Warwick Business School.

Nuvarande tjänst: VD, Sally R

Maria Tunberg

Ledamot och grundare

Phd. Företagsekonomi, SLU.

Nuvarande tjänst: Principal and Head of Lund office, Analysys Mason

Lars Gunnarsson

Ledamot och grundare

Phd, Göteborgs Universitet.

Nuvarande tjänst: Konsult, Tunberg AB