Kundfokus

Värdet för kunden står alltid i fokus.

Respekt

Alla personer vi interagerar med ska behandlar med yttersta respekt.

Engagemang

Vi ska bidra till att skapa ett värde högre än själva insatsen.

Academic Solutions Sweden AB är ett rekryterings- och konsultföretag som grundades 2016 i Lund och fokuserar på juniora talanger med en akademisk utbildning. Bolaget grundades av fyra akademiker med gedigen erfarenhet inom företagsvärlden som ser stora fördelar med att ta tillvara på den kompetens den nya generationens talanger besitter. 

Vi har en vilja att skapa något nytt och påverka företagares traditionella sätt att tillsätta extra personal. Behovet av ny kompetens och extra avlastning vid arbetstoppar förekommer allt mer. Academic Solutions erbjuder lösningar på dessa behov och får företag att växa snabbare.

Anna Tunberg

CEO

073 545 10 01

anna.tunberg@academicsolutions.com

Julia Collijn

Business Developer

073 466 63 50

julia.collijn@academicsolutions.com

Kevin Strömberg

Growth Manager

073 263 32 09

kevin.stromberg@academicsolutions.com

Styrelsen

Anna Tunberg

CEO och grundare

Civilekonom, Lunds universitet.

Nuvarande tjänst: Grundare och VD, Academic Solutions

Fredrik Tunberg

Styrelseordförande och grundare

MSc Management, Warwick Business School.

Nuvarande tjänst: VD, Sally R

Maria Tunberg

Ledamot och grundare

Phd. Företagsekonomi, SLU.

Nuvarande tjänst: Principal and Head of Lund office, Analysys Mason

Lars Gunnarsson

Ledamot och grundare

Phd, Göteborgs Universitet.

Nuvarande tjänst: Konsult, Tunberg AB