Mats Lindblad – Smarter Mobility

SMARTER MOBILITY x ACADEMIC SOLUTIONS

Mats är VD på Smarter Mobility och har valt att med hjälp av Academic Solutions arbeta med studentmedarbetare. Vi har besökt Mats för en intervju där vi bland annat pratat om konceptet studentmedarbetare, hur processen såg ut och hur det faktiskt kom sig att behovet uppkom. 

Hur uppkom ditt intresse för att arbeta med studentmedarbetare?

Academic Solutions VD Anna Tunberg kontaktade mig och berättade om konceptet studentmedarbetare, vid det laget hade jag framförallt arbetat med studenter via sommarjobb och inte i större utsträckning än så Anna gav mig då stort förtroende och jag valde att testa konceptet.

"Processen var väldigt snabb och smidig"

Hur fungerade processen med att hitta studentmedarbetare?

Processen var väldigt snabb och smidig. Jag presenterade för Anna vad jag var intresserad av och redan fem dagar efter hade en annons publicerats och kandidater hittats. Vi rekrytering av studentmedarbetare ligger mer fokus på egenskaper istället för erfarenheter och kompetenser vilket jag tyckte Academic Solutions lyckades match och leverera efter önskemål! En annan fördel med processen är att Academic Solutions genomför det första steget med kandidaterna utan någon kostnad, vilket gjorde att jag som företagare inte behövde ta någon risk i det första skedet vilket annars brukar vara en stor risk i andra processer. 

"Vi ville åt egenskaper hos individerna som skulle tillföra mer än bara det formella"​

Hur fungerar samarbetet med er studentmedarbetare?

Studentmedarbetare hos oss på Smarter mobility har framförallt som uppgifter att hantera vårt LinkedIn-konto samt kontakta potentiella kunder vilket kräver en god förståelse för vår affärsidé. Att få in en studentmedarbetare i vår organisation har bland annat gett oss möjligheter att se saker ur nya ögon och därmed få nya perspektiv på olika processer och vårt arbete. En annan fördel med vår studentmedarbetare är hans driv som gör att han lär sig nya saker väldigt snabbt och kan därmed vara en stor tillgång för oss. En studentmedarbetare fokuserar också enbart på de värdeskapande i ett företag och kan ta sig an arbetsuppgifterna utan att på daglig basis vara en del av arbetet vilket bidrar med effektivitet!


“Vårt samspel med Academic Solutions tog fart direkt”

Hur uppkom intresset och behovet upp av studentmedarbetare?

Anna Tunberg som är CEO och VD på Academic Solutions kontaktade mig och jag fick snabbt ett förtroende för Anna. Jag fick presentera vad jag var ute efter och på det sättet började vårt samspel ta fart där förtroendet växte fram allt mer. Det var en relativt snabb process där Anna och jag kom överens snabbt. Vi ville åt egenskaper hos individerna som skulle tillföra mer än bara det formella. I processen så var de första stegen på Academic Solutions risk och det löste de väldigt bra i samspelet. Oskar som jobbar hos oss nu har stora ambitioner där han tar initiativ för att lära sig, och gör det snabbt. 

Vad har Oskar för arbetsuppgifter? 

Oskar sköter olika delar. Linkedin sköter han där han ständigt kommer med bra initiativ och driv. Han jobbar även med att kontakta företag och presenterar vår affärsidé vilket är ett viktigt område. Oskar har sunda värderingar som hjälper företaget framåt och vi är väldigt nöjda.

Vilka är fördelarna med att ha Oskar ombord på företaget? 

Oskar är driven och lär sig snabbt. En hög ambitionsnivå som hjälper företaget framåt. Att jobba effektivt och fokusera på att skapa värde är nyttiga infallsvinklar för företaget. Det är också lärorikt för andra inom företaget där man får nya fräscha ögon på saker och ting som görs eller ska genomföras.

Har ni arbetat med studentmedarbetare tidigare? 

Vi har inte tidigare jobbat med studentmedarbetare utan rekryterat direkt till företaget. Vi har tidigare haft sommarjobbare som varit inne hos oss när behovet varit större under just den årstiden.

Hur ser du på framtiden? 

Det finns olika typer av områden som kan tänkas täckas i framtiden där fortsatt samarbete med Academic Solution skulle vara aktuellt. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *