Referenser

Disa Cronsioe
Medie- och kommunikationsvetenskap
Genom Academic Solution har jag fått en fot in på arbetsmarknaden inom visuell och strategisk kommunikation.
David Guiterrez
civilingenjör LTH
“I am very pleased with Academic Solutions, thanks to your service I got my first job in Sweden.”