Rekryteringsprocesser och ansökningstips med Edvard Danielsson

Att söka jobb och i bästa fall delta på intervjuer kan ses som att åka bergochdalbana. Du är nervös, allmänt känsloladdad och ibland kan det till och med kännas som att du har sprungit ett helt maraton. Om du dessutom inte känner dig särskilt bekväm i mötet med nya människor kan det vara extra utmanande att ens ta dig igenom en intervju. Finns det då tips att ta med sig inför intervjun för att underlätta? Academic Solutions har intervjuat karriärvägledaren Edvard Danielsson om rekryteringsprocessens olika delar. 

Edvard Danielsson började tidigt intressera sig för personlighetspsykologi och vägleder idag många introverta individer till nya utmaningar i arbetslivet. Vi stämde träff digitalt med Edvard för att få ta del av hans insikter i ämnet. 

Vad anser du gör en individ anställningsbar?

”När jag har intervjuat arbetsgivare så har det funnits ett tydligt mönster av vad de anser göra en individ anställningsbar. En kombination av vilja – ett inre driv, samarbetsförmåga och kompetens om arbetsuppgiften”

Att ha en vilja eller en inre motor är oftast det som eftersöks av arbetsgivare. Därför är det bra om du som arbetssökande riktar ditt driv mot det specifika företaget du söker jobb på. Att visa ditt intresse för företaget kan öka dina chanser.  In och läs på företagets hemsida och om jobbannonsen.

Tycker du personliga egenskaper är minst lika viktiga som praktisk kompetens? Vilken betydelse har personliga egenskaper?

”Det korta svaret är ja, men det beror på hur kompetens definieras.  Arbetsgivare som jag har intervjuat pekar på att även i tekniska yrken spelar personliga egenskaper en lika stor roll som praktisk kompetens. 

Det är viktigt att arbetsgivaren strävar efter att likvärdigt bedöma kompetens, t.ex genom att involvera fler personer eller metoder. Personlig lämplighet kan handla om vilja, samarbetsförmåga, till hur du anses passa in eller kompletterar en grupp. I många fall räcker det med att du kan de praktiska grunderna eller har löst liknande utmaningar. Du behöver inte alltid vara en expert om du tydligt visar din vilja att lära och samarbeta!

Hur bedöms och värderas personlighet inom rekryteringsprocessen? Hur går bedömningsprocessen till enligt dig?

”Alla rekryteringsprocesser går till lite annorlunda men den generella processen kan se ut så här, 1) behovsanalys, 2) fastställande av kravprofil, 3) annonspublicering, 4) screening av ansökningar, 5) genomgång av CV och ansökningsbrev, 6) intervjuer och tester.”

Redan vid CV och brev görs en yrkesmässig bedömning och likaså en bedömning av den arbetssökandes personlighet, där studier från TRR visar att CV oftast läses först.  Det är dock intervjun som oftast är den centrala delen i att bedöma personligheten. Så klart kan referenstagning, arbetsprover och personlighetstester vara till hjälp vid bedömning, men trots allt väger intervjun tyngst när det kommer till bedömningen av ens personlighet. Som förberedelse kan du gå igenom vanliga intervjufrågor och frågor relaterade till annonsen. Kanske kan du be en kompis intervjua dig?

Många rekryterare utför personlighetstester och begåvningstester i anställningsprocesser. Kan kandidater öva på sådana i förväg? Hur viktiga är testerna? 

”Som sagt är intervjun mest central men testerna är ändå viktiga, speciellt i tekniska yrken där begåvningstester tenderas tillämpas. Personlighetstester handlar om ens mjuka värden som arbetsgivare ofta anses väldigt viktiga, som t.ex samarbetsförmåga.”

Det finns olika varianter av begåvningstester, logiskt tänkande, räknetester, etc. Om du kan ta reda på testerna du ska utföra så kan du träna på liknande varianter. Testerna kan så klart se olika ut men ”IQ-testet från Mensa kan vara ett bra test att träna på,” nämner Edvard. Det som är viktigt förberedelsemässigt är att ha en strategi hur du hanterar din tid där du kan testa att ta tid hemma.  

”Vid personlighetstester så finns det inget rätt svar på samma sätt. Svara hur du skulle agera i en professionell situation. Det finns ju så klart personlighetsdrag som arbetsgivare föredrar, men var ärlig och konsekvent då testet visar om du säger emot dig själv.”

Har du några ansökning- och intervjutips för introverta?

”Introverta har ofta god social kompetens, de är ofta duktiga på att lyssna, har hög empati, kan ha en lugnade effekt på andra och är reflekterande. ”

Ta fram exempelsituationer när du visat prov på dina styrkor, det skapar trovärdighet och stärker självförtroende som är viktigt att komma med på intervjun. Introverta är ofta väl förberedda med svar och är pålästa om tjänsten, men glöm inte att visa att ni verkligen vill ha tjänsten med ord, röst och kroppsspråk. Det kan vara bra att vara nyfiken, att ställa frågor under intervjun och skapa en dialog.

Över lag så nämner Edvard att ” nätverkande är nyckeln till större delen av arbetsmarknaden”. Låt dig inte skrämmas! Du måste inte hitta 100 nya kontakter eller gå på stora events, det kan räcka med att hitta en relevant kontakt eller fördjupa några du redan har.

I allmänhet så understryker Edvard att ”kombination av vilja, kompetens och behov på arbetsmarknaden leder till jobb”. Likvisst kan någon bli anställd även om arbetsgivare inte vet att de behöver någon. Om en arbetsgivare ser din kompetens och vilja kan du som kandidat skapa ett behov, i stället för att vänta på det rätta jobbet. Dina personlighetsdrag och egenskaper är viktiga för arbetsgivaren, visa dina starkaste egenskaper, var ärlig och kör hårt! 

Text av Sarah Tavakol

Publicerad av Viktor Cederholm