OBLIGATORISKT FÖR 11-ÅRINGAR

2018-08-22

Teori och Praktik hör ihop! I många länder är det obligatoriskt med praktik inom universitetsutbildningar. Inte i Sverige där vi istället fokuserar på att 11-åringar ska lära sig hur det är ute i arbetslivet.

Gör någonting åt detta och hitta lite mer relevanta praktikanter genom oss på Academic Solutions.
OBS. inga 11-åringar, enbart högpresterande akademiker.