Academic Solutions kopplar samman företag/organisationer med studenter. Vi förmedlar studenter från universitet/högskolor som söker praktik, deltidsjobb, ska skriva sitt examensarbete eller andra typer av uppdrag som har en koppling till de år studenterna studerar. Academic Solutions förbättrar kontakten mellan akademin och industrin genom att erbjuda en tjänst som kan skräddarsys för att passa specifika behov.
Bolagets syfte är att skapa samhällsutveckling och stödja expansion och tillväxt på den svenska marknaden. Alla företag kan dra nytta av att samarbeta med studenter, därför stöder vi alla typer av branscher och därmed alla typer av utbildningar. Förutom att tillhandahålla en annonsmarknad är det den aktiva och personliga matchningsfunktionen samt skräddarsydda lösningar som gör AcademicSolutions unika på marknaden.