AcademicSolutions.com är en förmedlare mellan företag/organisationer och studenter. AcademicSolutions förbätrrar kontakten mellan akademi och näringsliv genom att erbjuda en tjänst som kan skräddarsys utefter behov och önskan.
Syftet med företaget är att skapa samhällstillväxt samt stödja expansion och tillväxt på den svenska marknaden. Alla verksamheter kan dra nytta av att samarbeta med studenter, därför stöttar vi alla typer av branscher och därmed alla typer av universitets- och högskoleutbildningar. Förutom att tillhandahålla en annonsmarknad är det den aktiva och personliga matchningsfunktionen samt skräddarsydda lösningar som gör AcademicSolutions unika på marknaden.