Academic Solutions AB

Webbplats
http://academicsolutions.com

Inriktning
Företagande och strategi, Marknadsföring och kommunikation

Typ av uppdrag
Exjobb/uppsats, Praktik, Projekt

Möjligheter till att bli en internationell franchisetagare

Undersök de möjligheter och restriktioner det innebär att bli en internationell franchisetagare

Uppdragsbeskrivning

Akademien ser olika ut i olika länder men utmaningen med kommunikation och utbyte mellan akademi och näringsliv är välkänd i stora delar av västvärlden. Vid expansion utanför Sveriges gränser är de mest attraktiva marknaderna länder med stor befolkning samt hög BNP/capita. Exempel på sådana länder, som också har en välutvecklad akademi, är Storbritannien, Tyskland, Frankrike och USA. AcademicSolutions vision är att bli den självklara kontaktytan/länken mellan företag och studenter; det innebär även på en internationell marknad. Hur ser möjligheterna ut för AcademicSolutions att bli en internationell franchisetagare? Vilka hinder och restriktioner finns det och hur ser marknaderna ut?

Nyckelord: Internationell ekonomi, franchise, målgrupper, tillvägagångsätt, analysering, restriktioner

Syfte Syftet är se till möjligheter och tillvägagångssätt för AcademicSolutions att bli en internationell franchisetagare.

Önskvärda kvalifikationer Företagsekonomi

Företagsinformation

AcademicSolutions är ett svenskt företag som grundades år 2016 av tre företagsekonomer samt en affärsängel. Idag består AcademicSolutions av fem ägare då bolaget i slutet av 2016 tog in en grafisk designer som femte delägare och medarbetare.

AcademicSolutions mål är att ge verksamheter snabbare och bättre kontakter med studenter som ska ha praktik, skriva examensarbete eller driva ett projekt. En bra kontakt mellan studenter och företag är en win-win-lösning där studenternas kompetens kommer till användning i praktiken. De får kontakter med företag som samtidigt får möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Bolagets vision är att bli den naturliga länken mellan studerande och företag.