Academic Solutions AB

Ort
Lund

Inriktning
Företagande och strategi, Försäljning och kundrelationer, Projekt och drift

Typ av uppdrag
Exjobb/uppsats, Praktik, Projekt

Styrsystem för AcademicSolutions

Hur kan ett system utformas som hjälpmedel för att styra verksamheten i AcademicSolutions utifrån företagets vision och strategi?

Ekonomistyrning och ekonomistyrsystem har idag en än mer central roll än någonsin förr för företag, med tanke på dess möjlighet att styra och ge information om alla viktiga delar i ett företags verksamhet. För nystartade företag kan formella verktyg och modeller underlätta och stödja beslut, koordination av resurser och informationsflöden. Problematiken det innebär att utveckla ett styrsystem för ett nystartat företag är ofta att förhållandena snabbt kan växla. Därför är det viktigt att se till hur man kan skapa ett optimalt styrsystem för ett företag som befinner sig i en initial fas. Ett traditionellt styrsystem kanske inte är den bästa taktiken i dessa fall?

  • Hur kan ett system utformas som hjälpmedel för att styra verksamheten i AcademicSolutions utifrån företagets vision och strategi?

Nyckelord: Ekonomistyrning, styrsystem (balanced scorecard), nyckeltal, nystartat företag, inre effektivitet, yttre effektivitet, think outside the box

Önskvärda kvalifikationer: Företagsekonomi Kandidat/Magister/Master

Företagsinformation

AcademicSolutions är ett svenskt företag som grundades år 2016.

AcademicSolutions mål är att ge verksamheter snabbare och bättre kontakter med studenter som ska ha praktik, skriva examensarbete, driva ett projekt, eller söker tjänster som studentmedarbetare eller sommarjobb. En bra kontakt mellan studenter och företag är en win-win lösning där studenternas kompetens kommer till användning i praktiken. De får kontakter med företag som samtidigt får möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Bolagets vision är att bli den naturliga länken mellan studerande och företag.