Accumbo AB

Ort
Lund

Webbplats
https://accumbo.se

Inriktning
It/data, Medicin och hälsa

Sista ansökningsdag
2018-12-31

Typ av uppdrag
Exjobb/uppsats

Exjobbsförslag – Optimering av användarupplevelse för blodtryckspatienter

Vill du vara med i skapandet av framtidens vård?

Genom att låta kroniskt sjuka patienter själva kontinuerligt mäta sitt blodtrycktryck i hemmet kan man få ett tillförlitligare mätunderlag än vad primärvården idag kan erbjuda. Med dessa data kan läkare bättre fatta beslut om vilka vårdinsatser som behöver göras, exempelvis korrekt medicinering. Det finns en appbaserad lösning som tar hand om detta problem, där mätdata förs över från en Bluetooth-ansluten blodtrycksmanschett via en mobilapp till en molntjänst. En utmaning ligger i att få patienterna att få en smidig och attraktiv upplevelse av mätförfarandet, så att man vill stanna kvar som användare av tjänsten.

Exjobbet syftar till att på ett systematiserat sätt utvärdera de delar i den befintliga appen som redan idag syftar till att hålla kvar användaren, och sedan genom användartester och undersökningar ta fram nya förslag på attraktiva sätt att ytterligare få en användare att engagera sig i tjänsten.

Vid frågor om uppdraget, vänligen kontakta: Anders Bjerkén anders.bjerken@accumbo.se 0721-688388

Vi ser fram emot din ansökan!

Företagsinformation

Accumbo bygger Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har vi ca 2 miljoner vuxna med högt blodtryck.

I dagsläget finns både digitala vårdcentraler och hälsoappar för att logga blodtryck, men ingen sjukvårdstjänst som kombinerar båda, och fokuserar på individualiserad vård av kronisk sjukdom.

Vårt mål är att skapa en bättre hälsa för patienten och minska belastningen på den traditionella sjukvården vad det gäller kroniska sjukdomar.