Accumbo AB

Ort
Lund

Webbplats
https://accumbo.se

Inriktning
It/data, Medicin och hälsa

Sista ansökningsdag
2018-12-31

Typ av uppdrag
Exjobb/uppsats

Exjobbsförslag – Tillämpad Machine Learning och AI inom blodtrycksmätning

Vill du vara med i skapandet av framtidens vård?

Genom att låta kroniskt sjuka patienter själva kontinuerligt mäta sitt blodtrycktryck i hemmet kan man få ett tillförlitligare mätunderlag än vad primärvården idag kan erbjuda. Med dessa data kan läkare bättre fatta beslut om vilka vårdinsatser som behöver göras, exempelvis korrekt medicinering. Kontinuerlig mätning av blodtryck och puls kommer över tid att bygga upp en stor datamängd. Genom att kombinera dessa data med andra mätetal som t.ex. livsstilsfaktorer och aktivitetsinformation från mobila enheter (t.ex. Apples HealthKit eller Google Fit) kommer det att finnas ett underlag för framtagande av olika AI-lösningar.

Exjobbet syftar till att utvärdera vilka faktorer som kan vara relevanta i sammanhanget, och utveckla algoritmer som leder till ett AI-baserat beslutsstöd för fortsatta vårdinsatser. Exjobbet bör utföras som ett samarbete av två studenter. Kunskaper i Java Spring och MariaDB kommer att underlätta arbetet.

Vid frågor om uppdraget, vänligen kontakta: Anders Bjerkén anders.bjerken@accumbo.se 0721-688388

Företagsinformation

Accumbo bygger Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har vi ca 2 miljoner vuxna med högt blodtryck.

I dagsläget finns både digitala vårdcentraler och hälsoappar för att logga blodtryck, men ingen sjukvårdstjänst som kombinerar båda, och fokuserar på individualiserad vård av kronisk sjukdom.

Vårt mål är att skapa en bättre hälsa för patienten och minska belastningen på den traditionella sjukvården vad det gäller kroniska sjukdomar.