FloCell AB

Inriktning
Ingenjörsvetenskap och teknologi, Kemiteknik, Projekt och drift

Typ av uppdrag
Exjobb/uppsats

Drift av FloCells process

Driftsättning, intrimning av en containerbaserad fullskaleanläggning av FloCells process och analys av resultat.

Uppdragsbeskrivning

Driftsättning, intrimning av en containerbaserad fullskaleanläggning av FloCells process och analys av resultat i kontinuerlig drift

Syfte

Undersöka process-stabilitet under varierande drift-förhållanden vid drift av FloCells mobila anläggning på ett renings eller vattenverk och föreslå konstruktionsförbättringar och utförande vid olika kapaciteter

Önskvärda kvalifikationer

VA utbildning frn LTH

Företagsinformation

FloCell erbjuder en patenterad konkurrenskraftig metod att kontinuerligt optimera reningen av vattenproduktion i privat och offentlig sektor på den globala marknaden. FloCells koncept minskar slamproduktionen, kemikalieanvändningen, kostnaderna och belastningen på miljön.