FloCell AB

Ort
Lund

Inriktning
Företagande och strategi, Försäljning och kundrelationer

Sista ansökningsdag
2018-10-30

Typ av uppdrag
Exjobb/uppsats, Praktik, Projekt

Sälja Flocells process som licenser

Utveckla en strategi och metod för att sälja licenser av Flocells process nationell och internationellt

Uppdragsbeskrivning

Utveckla en strategi och metod för att sälja licenser av Flocells process nationell och internationellt, till slutanvändare, kemikalieleverantörer och för geografiska marknader.

Syfte

Ett led i affärsutvecklingen på företaget

Önskvärda kvalifikationer

Ekonomiutbildning

Björn Olsson Tel.nr 076 853 02 93 bjorn.olsson@flocell.se

Företagsinformation

FloCell erbjuder en patenterad konkurrenskraftig metod att kontinuerligt optimera reningen av vattenproduktion i privat och offentlig sektor på den globala marknaden. FloCells koncept minskar slamproduktionen, kemikalieanvändningen, kostnaderna och belastningen på miljön.