Kommunförbundet Skåne

Ort
Lund

Inriktning
Beteendevetenskap, Företagande och strategi, Hr och personal, Kultur och samhälle, Utbildning och pedagogik

Sista ansökningsdag
2018-02-20

Typ av uppdrag
Studentmedarbetare

Studentmedarbetare inom utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor

Vår avdelning för lärande, arbetsliv och integration söker förstärkning i form av en driven studentmedarbetare.

Vi söker dig som är intresserad av utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor och vill lära dig mer om arbete inom den kommunala sektorn och om samverkan mellan kommuner, regionala och statliga organisationer.

Du är samhällsintresserad och kommunikativ, med särskilt god förmåga att uttrycka dig i skrift. Du behärskar de vanligaste Office-programmen.

Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att delta i planering, genomförande och efterarbete i samband med konferenser och möten. Du kommer också att arbeta med innehåll på vår hemsida samt annan administration inom våra olika verksamheter.

Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i genomsnitt per vecka och termin. Förläggningen av arbetstiden behöver ske i dialog med studentmedarbetaren. I praktiken kan det innebära 5 timmar en vecka och 25 timmar en annan, beroende på hur intensivt skolarbetet är i olika perioder.

Studentmedarbetaren får en särskild tidsbegränsad anställning, det vill säga varken vikariat eller en allmän visstidsanställning, och tiden tillgodoräknas inte heller tidsmässigt för företrädesrätt eller tillsvidareanställning. Anställningen gäller en termin i taget.

Studentmedarbetaren ersätts med timlön för det uppdrag denne utför. Det är som för övriga medarbetare individuell lön baserat på kompetens, erfarenhet och svårighetsgrad på tjänsten.

Företagsinformation

Vi är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar med att samordna, samverka, bygga nätverk och inspirera — för att våra medlemmar ska kunna utnyttja sin gemensamma styrka. Bland annat sker det genom att lära av varandra och av andra.

Kommunförbundet Skånes viktigaste målgrupp är alla de som är verksamma i den kommunala verksamheten, såväl förtroendevalda som anställda. Andra viktiga målgrupper är alla de instanser som kommunerna arbetar med, allt från offentliga organisationer till företag och medier.