Jenny Langers

"Vi måste meddela att det kommer positiva saker med olika bakgrunder och erfarenheter"

Vi möter upp Jenny i centrala Lund och vandrar ned mot stadsparken, solen ligger på och det är i allra högsta grad vårtecken i den ångande studentstaden Lund. Vi är här för att prata allmänt om den svenska arbetsmarknaden, situationen i dagsläget, möjligheterna som finns, men inte räcker till, och hur en vardag med corona ställer till det för arbetssökande.

Jenny besitter en kandidatexamen och master i grafisk design från sitt hemland. Har både vidareutbildat sig i Sverige och har en bredd av kompetenser från tidigare arbeten. Trots bagaget fyllt med erfarenheter så är det svårt att klivet in på den svenska arbetsmarknaden och finna tryggheten. 

Jenny startade sin arbetskarriär i sitt hemland inom grafisk design, vilket hen beskriver som en underbar tid i hens liv. 15 år senare sitter vi på en bänk i centrala Lund i södra sverige och funderar över hur arbetsmarknaden ser ut.

För 10 år sedan kom Jenny till Sverige, studerade SFI, och efter två år hittade Jenny ett arbete där hen kunde förbättra och vidareutveckla det svenska språket för att ta sig in i det svenska samhället. Jenny startade som handläggare, sedan lärare och slutligen som kontorsansvarig. Med ett stort driv tog Jenny plats och utvecklas både inom sitt arbete men också i det svenska samhället. Under fyra års tid inom denna anställning jobbade Jenny med över 1000 personer och hade ansvar för över 30-120 personer.

Efter de fyra åren som projektanställd började Jenny studera upp kurser inom den bakgrunden hen har från början. Hen beskriver att det alltid kommer nya verktyg då vi lever i en föränderlig värld som uppdateras dagligen, därav behöver även ny kunskap tas in. Här började hens resa på IHM business school och nya lärdomar inom marketing.

Jenny benämner det svåra i att ta klivet in på den svenska arbetsmarknaden. Som utlandsfödd med den bakgrunden jag har, med en examen utanför EU gör det ännu svårare än vad det redan är. I fyra år arbetade jag mig in i både det svenska samhället, men även den svenska arbetsmarknaden. Detta var inom ett området jag inte hade någon examen i, men det fanns inte så många fler möjligheter, till en början.

Nu har jag ett mellanrum på 4 år, inom något helt annat, vilket jag bara ser som något positivt benämner Jenny. Nu besitter jag nya erfarenheter och kunskaper jag kan bidra med. Dock anser Jenny att detta också kan vara ett svårt problem, där arbetsgivare ser mellanrummet och det är svårt att få in en fot i det hen en gång var aktiv inom, samtidigt som det enda jenny vill är att verka inom sin dröm: grafisk design och marknadsföring. 

Trainee-tjänster eller att få en praktikplats kan vara en god väg in.

 Att få en inblick inom organisationen ger en rätt förutsättningar för att kunna involveras mer och skapa något väldigt bra. 

Jenny är mer än redo att ta sig an utmaningar inom sina drömområden och nämner en stark saknad till detta. Företag, organisationer och branscher borde öppna upp mer mot trainee-tjänster och praktikplatser så individer kan få den praktiska erfarenheten, samtidigt som de får en fot in i både samhälle och arbetsmarknad. Ibland känns det som de nästan inte ens är intresserade av att börja med detta, men genom er kanske ni kan informera vikten av detta, hur viktigt detta är för samhället i stort menar Jenny.

Jenny vrider sig fram och tillbaka på den gröna bänken som är täckt av sol och beskriver att arbetsmarknaden måste bli informerade och medvetna om de som är arbetssökande. Vi måste generellt upplysa problemet kring individer som står utanför arbetsmarknaden. Det finns så mycket kunskap och erfarenhet här ute som behöver tas vara på. Om jag skulle få en chans att komma till en arbetsplats och visa vad jag går för så skulle jag göra allt för att ta den. Allt handlar om vilja nämner Jenny samtidigt som hen skrattar till lite med glimten i ögat.

Vi frågade Jenny vidare vad hen ser för lösningar på problemen, samt hur arbetsmarknaden, arbetsgivare och företag kan se på saken för att hjälpa till.

Jenny kommer från utlandet och beskriver vikten av att komma genom trainee-tjänster eller att få en praktikplats som sedan kan involvera något ytterligare. Att få en inblick inom organisationen. För mig personligen säger Jenny och nickar på huvudet så funkar det bättre, att genom ett lugn komma in, att få känna på det och lära känna sin omgivning. Det gör det enklare och sänker pressen, både i samhället och på arbetet. Genom detta lär en känna varandra på olika plan, allt kommer inte på en gång. Att känna av ett område och analysera saker runt om för att sedan ta det stora klivet in. Praktik och traineetjänster anser Jenny vara en god öppning och väg in, för att både komma in i samhälle, språk och arbetsmarknad, oavsett vart man hamnar i världen, det är generellt sett inte bara i Sverige. 

"Arbetsmarknaden kan ibland anses ha väldigt höga krav när det kommer till erfarenheter"

Men det måste förstås att den äldre generationen som går ut från arbetsmarknaden inom sin tid, måste ersättas med nya kandidater på arbetsmarknaden som skapar möjligheter och som kan utvecklas att bli ännu bättre inom olika områden. 

Ja, jag tycker de har för höga krav, dem flesta vill att en ska ha fem års praktisk erfarenhet. Jag tycker på ett sätt att det inte är fel från deras sida, för de vill ha en med erfarenhet som kommer in och löser saker direkt. Det är förståeligt. 

Jenny beskriver samtidigt att det handlar om förtroende och våga lita på varandra. Men det är klart att en blandning är viktig. Både erfarenheten och de nytänkande. Samarbetet är avgörande.  

Det har varit svårt att komma in på den svensk arbetsmarknad benämner Jenny lite bekymrat. Jenny har erfarenhet av detta. Både från tiden då hen jobbade för att hjälpa individer ut i arbete, men även från den andra sidan som arbetssökande. 

Jenny benämner att först tror jag att det finns en tanke att vi jobbar på olika sätt genom olika kulturella bakgrunder. Vi måste meddela till samhället att det kommer positiva saker med olika bakgrunder och erfarenheter, det kanske inte alltid funkar, men företag måste våga mer. Det kan lika väl hända olika typer av kulturella skillnader  från de som bor i norra Sverige och södra Sverige. Men de positiva aspekterna är alltid mer. 

Just nu söker Jenny arbete inom marknadsföring, men också inom kommunala tjänster. Vi avslutade den soliga vårdagen i Lund med att ställa frågan vad det skulle innebära för Jenny att få en chans genom exempelvis trainee. Jag skulle få chansen att visa vad jag går för och hur jag kan utvecklas tillsammans med företaget. Jag kan visa de kunskaper och erfarenheter jag besitter. Helst hade Jenny velat jobba inom marknadsföring, att komma bredvid någon som jobbar inom projektutveckling, samt produktionsutveckling, ett företag som man kan få en god inblick i hur de arbetar för att senare ta ett stort kliv in. 

“Det var en gång under min utbildning i mitt hemland som sade att jag hade en framtid, något mer än de andra grafiska designers som befanns runt om mig då, de var väletablerade. De nämnde att jag hade något inom mig som jag ska ta vara på och det tänker jag göra”